ஸ்நாப்டீல் `2.0’ சாதிக்குமா.. சறுக்குமா?

கடந்த சில வாரங்களாக இ-காமர்ஸ் துறையில் நடந்து வந்த பரபரப்புகளுக்கு ஸ்நாப்டீல் நிறுவனம்...

Read More