ஐடி பணியாளர்களின் எதிர்காலம் இனி…

கடந்த வாரம் ஐடி துறையில் மேனேஜர் நிலையில் இருக்கும் ஒருவரை பொது இடத்தில் சந்திக்க நேர்ந்தது. ஊரே...

Read More